SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Reprezentačné družstvo SR

Seniorská spoločná skladba

2019/2020: BAŠISTOVÁ Alexandra, GURTLEROVÁ Rebeka, ILLIKOVÁ Simona, MAJZLÍKOVÁ Natália, MULLEROVÁ Sára, RAČKOVÁ, Sára

Juniorská spoločná skladba

2018/2019: CVEČKOVÁ Paulína,  DZUROŠKOVÁ Nina, HAJDUČÍKOVÁ Barbora, KISSOVÁ Saskia, VALKOVÁ Ingrid, ŽATKOVÁ Michaela

Individuálny program - seniorky

2019: KILIANOVÁ, Xénia; SEMANOVÁ, Kristína; POLIAKOVÁ, Natáliya
2020: SEMANOVÁ, Kristína; HORVÁTHOVÁ, Petra; VALKOVÁ, Ingrid

Individuálny program - juniorky

2019: HORVÁTHOVÁ, Petra
2020: DZUROŠKOVÁ Nina, ŽATKOVÁ Michaela, VILČEKOVÁ Liana, ŠILLEROVÁ Tereza


Tréneri reprezentačného družstva

2019: DIMOVÁ, Adela; MOTOLÍKOVÁ, Ivana; KILIANOVÁ, Ľubov; MOTOLÍKOVÁ, Tatiana
2020: DIMOVÁ Adela; NESTEROVA Anna; VOLKOVA Ulynana, DARNADIOVÁ Michaela + osobní tréneri gymnastiek 


Reprezentačné výbery NÁDEJE a JUNIORKY

2019: DARNADIOVÁ, Michaela; KRAJČOVIČOVÁ, Sanija; MOTOLÍKOVÁ, Ivana
2020: DARNADIOVÁ, Michaela; KRAJČOVIČOVÁ, Sanija; SAKAL, Anastasia; SUKHOMLINOVÁ, Tatiana, SELECKÁ Lucia
Ďalší: DIMOVÁ, Adela; NESTEROVA, Anna

Plány a pozvánky:

Hodnotiace správy sústredení:


RGCTM a úseky talentovanej mládeže


Testovanie