SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Rozhodkyne MG pre OH cyklus 2017-2020:


Kurzy a školenia - rozhodca MG:


Kurzy a školenia - tréner MG:

Z dôvodu zrušenia FIG Akadémií v rôznych gymnastických športoch, vzdelávacia komisia FIG ponúka trénerom sériu seminárov a webinárov, ktoré budú prístupné online. Všetky prednášky budú v angličtine, sú na úrovni FIG Akadémie 3. stupňa. Zdielané budú na FIG Education You Tube Channel. Link na webináre bude zverejnený na FIG Facebook a Twitter pár dní pred podujatím. Neváhajte sa zapojiť a využiť túto jedinečnú príležitosť na obohatenie svojich vedomostí.


Program prednášok v angličtine:

4 June, 4:00 pm (CET)

Seminar - Physical preparation for injury prevention

Materiál dostupný na: https://www.youtube.com/watch?v=NOyb42Fnp5w


11 June, 4:00 pm (CET)

Webinar - How female gymnasts can keep training without a gym

Materiál dostupný na: https://www.youtube.com/watch?v=HqSxiocJRiU


18 June, 4:00 pm (CET)

Seminar - Improving performance with nutrition, sleep and rest

Materiál dostupný na: https://www.youtube.com/watch?v=CrwqIMseBUo


25 June, 4:00 pm (CET)

Webinar - Peak performance at the right time, every time: The impact of training load and monitoring


2 July, 4:00 pm (CET)

Seminar - Preparing for success by planning ahead


9 July, 4:00 pm (CET)

Seminar - Training for a growing child: Understanding growth and maturation for optimal training in childrenŠkolenie trénerov I.KS  - všeobecná časť

Trénerské vzdelávacie centrum Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravuje v dňoch  4.-5.7.2020 školenie trénerov I. KS  pre všetky špecializácie. V prípade záujmu je potrebné sa elektronicky prihlásiť na:

https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trenerske-vzdelavacie-centrum/aktualne-skolenia/  


Iné dokumenty:


Antidoping:

PROCES DOPINGOVEJ KONTROLY / ENG

Webinár ITA dostupný na https://ita.sport/2020/05/13/ita-webinar-the-doping-control-process/


PROSTREDIE ANTIDOPINGU Z POHĽADU ŠPORTOVCA / ENG

Webinár ITA dostupný na https://ita.sport/2020/05/06/webinar-the-anti-doping-landscape-and-athlete-perspective/


HODNOTY, PRÁVA A ZODPOVEDNOSTI / ENG

Webinár ITA dostupný na https://ita.sport/2020/05/27/ita-webinar-values-rights-and-responsibilities/


MEDIKAMENTY, SUPLEMENTY A ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK / ENG

Webinár ITA dostupný na: https://www.youtube.com/watch?v=k6nLOJBWvJM  


AKO SPRÁVNE POUŽÍVAŤ VÝŽIVOVÉ DOPLNKY? / SJ

Materiál SADA: https://antidoping.sk/projekt-sada-naucime-vas-ako-spravne-pouzivat-vyzivove-doplnky/ 


NA DOPINGOVEJ KONTROLE / SJ

Materiál SADA: https://antidoping.sk/na-dopingovej-kontrole-pocas-pandemie-pohlad-sportovcov-vs-dopingovej-komisarky/

Materiál SADA: https://antidoping.sk/dopingova-komisarka-ivana-pospis-pandemia-zasiahla-do-testovania-pocet-kontrol-vyrazne-klesol/