SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Školenie trénerov II. a III. kvalifikačného stupňa - všeobecná časť

II. stupeň: 30.11. - 2.12. 2018
III. stupeň: 22.11. - 25.11.2018