SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Disciplinárna komisia SGF

V zmysle písm. e) bodu 3 čl. 7 Disciplinárneho poriadku SGF Disciplinárna komisia začala dňom 1.6.2020 disciplinárne konanie voči klubu KMG Laser-Delta Bardejov. 

1.6.2020, Ivan Gallo, predseda


Rozhodnutie disciplinárnej komisie SGF k priestupku klubu KMG Laser-Delta Bardejov.

07. 06. 2020, Ivan Gallo, predseda

Rozhodnutie DK SGF č. 1/2020 nadobudlo dňa 13.8.2020 právoplatnosť. Účastníci sporu nevyužili možnosť odvolania v stanovenom termíne.

Ivan Gallo, predseda


Kontrolná komisia a kontrolór SGF

Zverejňované údaje 2021

Zverejňované údaje 2020

Zverejňované údaje 2019

Zverejňované údaje 2018

Zverejňované údaje 2017