SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Zloženie sekcie a kontakty:

PREDSEDA SEKCIE MG

Mgr. Kiková Hana, PhD. / SGF

Kontakt: kikova@sgf.sk / 0903 126 188

ROZHODCOVSKÁ KOMISIA
Mgr.art. Motolíková Ivana / TJ Slávia STU Bratislava

kontakt: motolikova@gmail.com

Členky komisie: 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA
Ing. Tatiana Sukhomlinová / ŠK Liptovský Mikuláš

kontakt: sukhomlinova.t@gmail.com

Členky komisie: 

KOMISIA VÝKONNOSTNÉHO ŠPORTU (A, B* PROGRAM)

Bc. Dimová Adela / SGF

kontakt: adeladimova91@abv.bg

Členky komisie: 

KOMISIA ROZVOJOVÉHO ŠPORTU (B, C PROGRAM)
Ing. Michrinová Miriama / KGŠ Slávia Trnava

kontakt: mirka.michrinova@gmail.com

Členky komisie: 

Tatiana Janovjaková (oblasť západ) / TJ Rapid Bratislava

Lucia Vašková (oblasť východ) / KMG Charm Prešov

VYHODNOTENIE ÚSPEŠNOSTI A ANGAŽOVANOSTI KLUBOV
Ing. Thinschmidtová Daniela / GK Iskra Košice

kontakt: daniela.thinschmidtova@gmail.com


Zápisnice zo zasadnutia sekcie MG:

Pre termíny konania zasadnutia sekcií viď KALENDÁR.

Sociálne siete: