SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Zloženie sekcie a kontakty:

PREDSEDA SEKCIE MG

Mgr. Kiková Hana, PhD. / kikova@sgf.sk / 0903 126 188

ROZHODCOVSKÁ KOMISIA
Mgr.art. Motolíková Ivana / kontakt

Členky komisie: 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA
Ing. Tatiana Sukhomlinová / kontakt

Členky komisie: 

KOMISIA VÝKONNOSTNÉHO ŠPORTU (A, B* PROGRAM)

Bc. Dimová Adela / adeladimova91@abv.bg

Členky komisie: 

KOMISIA ROZVOJOVÉHO ŠPORTU (B, C, C* PROGRAM)
Ing. Michrinová Miriama / mirka.michrinova@gmail.com

Členky komisie: 

Tatiana Janovjaková (oblasť západ) / kontakt
Lucia Vašková (oblasť východ) / kontakt

VYHODNOTENIE ÚSPEŠNOSTI A ANGAŽOVANOSTI KLUBOV
Ing. Thinschmidtová Daniela / kontakt


Zápisnice zo zasadnutia sekcie MG:

Pre termíny konania zasadnutia sekcií viď KALENDÁR.

Sociálne siete: