SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Testovanie do úsekov RD v športovom aerobiku

V sobotu 25.11.2017 sa uskutoční testovanie pretekárok v športovom aerobiku do úsekov reprezentácie na rok 2018.

Na základe analýzy výsledkov v roku 2017 pozýva sekcia športového aerobiku menované dievčatá v pozvánke na testovanie. Dievčatá môžu byť na základe dosiahnutých výsledkov v testovaní ale aj výsledkov dosiahnutých v súťažiach počas roku 2017 zaradené do reprezentačných úsekov na rok 2018.