SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Majstrovstvá Slovenska v kategórii C, 25.11.2017, Liptovský Mikuláš

Vyvrcholenie celoročného úsilia pretekárok v kategórii C sa konalo v sobotu 25.11.2017 v telocvični Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši na Majstrovstvách Slovenska v kategórii C.

Na Majstrovstvách Slovenska sa predstavili pretekárky, ktoré splnili podmienky účasti, a to minimálne účasť na jednom kole Slovenského pohára a splnenie II. výkonnostnej triedy. Pretekárky súťažili v troch sledoch: najmladšie žiačky, mladšie žiačky a spoločne v jednom slede staršie žiačky, juniorky a seniorky. Pretekárky postupujú pomerným zastúpením zo všetkých troch oblastí. Najvýraznejšie sa presadili pretekárky z oblasti Sever a  východ. Počas dňa mali diváci možnosť vidieť veľmi hodnotné športové výkony. Víťazky obdržali medailu a diplom a usporiadajúci Klub športovej gymnastiky Liptovský Mikuláš pripravil pre pretekárky vecné ceny a účastnícke medaily. 

Okrem súťaženia sme zagratulovali oslávencovi Milanovi Supekovi k jeho významnému životnému jubileu - 80 rokov a Mária Kotríková si prevzala ocenenie pri príležitosti 20. výročia sekcie gymnastiky pre všetkých SGF ako jej členka, ktorá pracuje v sekcii nepretržite celých 20. rokov.

Foto: Pavol Staník