SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Seminár pre učiteľov ZŠ, rozhodovanie v gymnastickom štvorboji

Súťaž gymnastický štvorboj na základných školách je súčasťou školských športových súťaží od školského roku 200/01. Za toto obdobie prešla súťaž niekoľkými zmenami, stále však pretrváva otázka rozhodovania súťaže ako veľmi  vážna. V snahe pomôcť učiteľom zorientovať sa v zložitej problematike rozhodovania sme usporiadali rozhodcovský seminár  8.12.2017 v Púchove.

Základná škola na Komenského ulici v Púchove privítala 29 pedagógov z rôznych častí Slovenska. Všetci zúčastnení mali za sebou praktické znalosti a skúsenosti s nácvikom aj hodnotením zostáv, svojimi otázkami a pripomienkami výrazne prispeli k úspešnému priebehu seminára. Seminár otvorila a prítomných privítala pani riaditeľka PaedDr, Miroslava Lapšanská. Telocvičňa bola výborne pripravená a názorné ukážky nám predvádzali žiaci domácej školy a ZŠ Nemocničná z Považskej Bystrice. Seminár bol zorganizovaný v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu na školách a jej projektu Škola hrou. Prednášateľkami boli Monika Šišková a Mária Kotríková zo sekcie gymnastiky pre všetkých SGF.