SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Školenie rozhodkýň I. stupňa, 12.-14.1.2018, Bratislava

Posledné školenie pre rozhodcov I. stupňa v  tomto olympijskom cykle!

Sekcie športovej gymnastiky žien a gymnastiky pre všetkých organizuje školenie pre rozhodcov /-kyne 12.-14. januára 2018 v Bratislave. Toto školenie bude posledným v tomto olympijskom cykle, to znamená do roku 2020. Žiadame všetky kluby, aby si doškolili potrebný počet rozhodkýň. Školenia sa môžu zúčastniť účastníci/-čky od 16 rokov.