SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

VYHODNOTENIE ÚSPEŠNOSTI KLUBOV SEKCIE ŠG ŽENY 

Sekcia športovej gymnastiky žien zverejnila celkové vyhodnotenie úspešnosti klubov za rok 2017.
Prvé tri najúspešnejšie kluby:
1. miesto: TJ Slávia UK Bratislava
2. miesto: GK ŠK UMB Banská Bystrica
3. miesto: KŠG Detva

CELKOVÉ VYHODNOTENIE