SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Seminár trénerov a rozhodcov v gymnastike pre všetkých, 20.-21.1.2018, Prievidza

Pozývame všetkých trénerov a rozhodcov  na každoročný seminár s bohatým a atraktívnym programom. Pozvánku a prihlášku nájdete v prílohe. Termín prihlášok je do 8.1.2018.