SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Seminár športového aerobiku, 24.2.2018, Nitra

Seminár trénerov, rozhodcov a pretekárov v športovom aerobiku sa bude konať 24.2.2018 v telocvični športového gymnázia v  Nitre. Seminár je zameraný na technickú a kondičnú prípravu. Seminár bude vedený formou workshopu. Ako prednášajúci sú pozvaní špecialisti z Českej republiky, Maďarska a Slovenska.
Prihlášky sú do 28.1.2018. Pozvánka a prihláška sú v prílohe.