SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Kondičné sústredenie žiakov

V termíne 18. – 22. decembra 2017 sa výber žiakov, juniorov a mužov zúčastnil zimného sústredenia v Liptovskom Jáne. Ubytovanie a strava bola zabezpečená v Penzióne u Koníka. Sústredenia sa zúčastnili členovia banskobystrického, bratislavského, košického, prievidzského a trenčianskeho klubu.

Osobne som rád, že sústredenia sa zúčastnil aj S. Michňák, ktorý je veľkým vzorom pre ostatných chlapcov. Hlavným cieľom sústredenia bolo zvýšiť kondičné schopnosti a naučiť sa základov bežeckého lyžovania. Môžem hrdo povedať, že chlapci zo dňa na deň boli v osvojovaní bežkárských zručností lepší a lepší. Na tretí deň sme pre chalanov spravili biatlovové preteky, ktoré boli výborným spestrením sústredenia. Okrem doobedňajšej bežkárskej aktivity sme posilňovali a rozvíjali pohybové schopnosti nešpecifickými prostriedkami ako boli futbal, basketbal a flórbal. Každý večer bola aktívna regenerácia formou plávania v 25 metrovom bazéne hotela Alexandra. Splnili sme naplánovaný program, ktorý bol nasledovný: 

I. fáza tréningu 9:30 - 12:00 bežkársky výcvik 

II. fáza tréningu 15:30 – 17:30 telocvičňa

III. fáza tréningu 18:00 – 19:00 plávanie

Za 5 dní sme spravili dosť veľa práce a preto chcem poďakovať zúčastneným gymnastom a  trénerom za ich prístup k tréningovému procesu.

Foto zo sústredenia 

https://drive.google.com/open?id=1N3FPWxQ_7uU1VAVszjwQFuC6p-auzWBX


Mgr. Juraj Kremnický, PhD. – vedúci sústredenia