SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Školenie trénerov I. stupňa v športovej gymnastike

Trénerská akadémia Fakulty telesnej výchovy a športu v Bratislave organizuje školenie trénerov I. stupňa v Šamoríne nasledovne : 1. časť 17.-18.2., 2. časť 24.-25.2. a záverečné skúšky 3.3.2018. Záujemcovia zasielajte prihlášky na adresu akademia@fsport.uniba.sk, viac informácií nájdete na stránke FTVŠ ZK Bratislava v sekcii Trénerská akadémia.