SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Seminár trénerov športovej gymnastiky žien, 

2.- 4.2.2018, Nové Zámky

V špecializovanej gymnastickej telocvični Gejzu Puškáša sa konal v dňoch 2.-4.2. 2018 seminár trénerov sekcie žien. Trojdňový seminár bol rozdelený na niekoľko častí.

V piatok informovali Ján Novák a Ingrid Barutová 45 trénerov zo 16 klubov o aktuálnych otázkach Se SGF, Stanislav Kútik zoznámil trénerov s vyhodnotením sekcie žien a s plánom sekcie na rok 2018. Záverom rozhodkyňa Soňa Kremnická sa podelila o poznatky zo seminára pri MS v Montreale.


Sobota a nedeľa boli určené praktickým ukážkam. Ruská choreografka Larisa Pološina, ktorá pracuje s reprezentáciou Ruska predovšetkým s juniorkami demonštrovala celý postup pri príprave nácviku základných polôh, obratov, piruet, skokov a so zákonitosťami choreografie. Prednáška bola na vysokej úrovni a iste významne obohatila vedomosti našich trénerov.

V sobotu i v nedeľu Jana Luptáková a Adriana Korpová informovali o získaných skúsenostiach z tréningového kempu UEG v Tirrénii.


Seminár sa konal vo výbornej pracovnej atmosfére, i keď v chladnej telocvični domáceho klubu, ktorému ďakujeme za organizáciu podujatia.