SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

22. Festival pohybových skladieb, 24.3.2018, Trnava

Pozývame všetky skupiny, ktoré sa venujú tvorbe pohybových skladieb na tradičný Festival - súťažnú prehliadku pohybových skladieb, ktorý sa bude konať v Mestskej športovej hale v Trnave. V rozpise nájdete potrebné informácie a tiež prihlášku.