SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Nové dokumenty pre súťaž Gymnastický štvorboj na základných školách

Sekcia gymnastiky pre všetkých zorganizovala spoločne so Slovenskou asociáciou športu na školách v decembri dve školenia pre učiteľov, ktorí zároveň rozhodujú súťaž Gymnastický štvorboj na základných školách. Z týchto školení vzišlo niekoľko podnetov a návrhov od učiteľov, ktoré sme zapracovali do nových dokumentov, čím by sme mali všetkým, ktorí súťažia a hodnotia túto súťaž priblížiť a uľahčiť. Spracované sú pravidlá hodnotenia a zápisné hárky. Všetky dokumenty nájdete v prílohe.