SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Seminár športového aerobiku, 24.2.2018, Nitra

Dňa 24.2.2018 usporiadala Sekcia športového aerobiku SGF v spolupráci s klubom KŠA Nitra seminár trénerov, rozhodcov a pretekárov športového aerobiku. V priestoroch Spojenej školy v Nitre sa v sobotu zišlo až 78 zástupcov siedmych klubov ŠA na Slovensku a 3 klubov z ČR. Tréneri a pretekári prišli získavať nové poznatky z problematiky nácviku a zdokonaľovania vybraných cvičebných tvarov, ale aj kondičnej prípravy.

Podujatie otvorila Doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD., predsedníčka sekcie športového aerobiku spolu s MUDr. Niki Szabóovou, zástupkyňou športovcov sekcie ŠA, ktorá organizačne zodpovedala za celý seminár. Úvodná prednáška Oľgy Kyselovičovej bola venovaná predovšetkým aktuálnym otázkam výberu talentovanej mládeže do reprezentačných úsekov, nominačným kritériám, systému a kalendáru súťaží pre rok 2018, ako aj problematike rozhodovania a objasnenia niektorých zmien v pravidlách 2017-2020.

Najväčším lákadlom semináru bol Majster Európy 2017, vicemajster sveta 2016 a držiteľ množstva ďalších úspechov na Svetových a Európskych hrách - Daniel Bali z Maďarska. Trénerom prezentoval množstvo zaujímavých prípravných cvičení pre nácvik a zdokonaľovanie cvičebných tvarov skupiny A a B.      

Lektorsky sa po prvýkrát na Slovensku predstavila aj bývalá pretekárka ŠA z Českej republiky Tereza Picková (Šramlová) - 8-násobná majsterka ČR (FIG a FISAF) a juniorská majsterka sveta (FISAF), ktorá uviedla trénerov do hlbšej problematiky nácviku skokov s rôznymi variantmi predvedenia. Ďalšia lektorka, tak isto z ČR - Petra Pahorecká (Prudilová), bývalá majsterka ČR v pódiových skladbách v modernej gymnastike, majsterka a vicemajsterka ČR v športovom aerobiku, trénerom poskytla cenné rady z nácviku cvičebných tvarov skupiny D a tiež ich oboznámila s využitím baletnej prípravy v športovom aerobiku.  Seminár lektorsky uzatvoril Lukáš Masár, 5-násobný majster Európy, majster sveta a 2-násobný vicemajster sveta v silovom trojboji a tlaku na lavičke, ktorého ukážky boli zamerané na kondičnú prípravu.

Na seminári, ktorý bol vedený formou workshopu, si tak pretekári vyskúšali široké spektrum cvičení a rôznych metód priamo na vlastnej koži, čo bola pre nich veľká skúsenosť. Tréneri zase získali cenné rady pre nácvik a zdokonaľovanie jednotlivých cvičebných tvarov, ktoré využijú pri svojich tréningoch a tak prispejú k rozvíjaniu sa a zlepšovaniu svojich pretekárov na národnej ako aj medzinárodnej úrovni.   

Pre všetkých účastníkov seminára a lektorov boli v Nitre vytvorené veľmi dobré podmienky. Veľká vďaka preto patrí najmä organizátorom z KŠA Nitra ako aj sekcii ŠA.