SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

2. kolo Slovenského pohára Jipast v ŠG mužov - Banskobystrické gymnastické dni,12.5.2018, Banská Bystrica

Žrebovanie pretekárov a nominácia rozhodcov