SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Reprezentačné sústredenie ŠA starších žiačok, 13.5.2018 Nitra

Sekcia športového aerobiku využila prítomnosť všetkých pretekárok kategórie starších žiačok na slovenskom pohári JIPAST v Nitre a 13.5.2018 zorganizovala sústredenie. Sústredenia sa zúčastnili všetky zaradené pretekárky pod vedením tréneriek zodpovedných za mládež Petry Tomkovej a Kariny Danielovej.

Sústredenie bolo zamerané na rozbor zostáv, techniku prvkov, ale aj na zlepšení technického a umeleckého predvedenia zostáv. Trénerky boli s prístupom dievčat spokojné a veria, že podobné sústredenia napomôžu napredovaniu našich pretekárok k zvýšeniu  ich športového majstrovstva.