SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji žiakov ZŠ, 15.-16.5.2018, Poprad

Celoročné úsilie mohli tí najúspešnejší žiaci a žiačky základných škôl zúročiť na celoslovenskom finále v súťaži gymnastický štvorboj v Poprade. Žiaci súťažia v 3 vekových kategóriách, samostatne dievčatá a chlapci. 

Žiaci a žiačky súťažia od najnižších oblastných a okresných kôl a víťazné družstvá postupujú do vyššieho kola, najskôr krajského a v závere do celoštátneho finále. Družstvo tvoria 5 pretekári, 4 najvyššie známky sa počítajú. Obsah súťaže tvoria povinné zostavy a pre chlapcov je to aj člnkový beh a šplh.

Predvádzané výkony počas oboch dní v Poprade, na ZŠ Dostojevského v mnohom predčili všetky naše očakávania. Krásne gymnastické predvedenie sme mohli vidieť nielen u tradične silných družstvách zo škôl s gymnastickým zázemím, ale aj u chlapcov z futbalových a hokejových škôl! Gymnastika sa na základných školách cvičí, je stále živá a nesmierna vďaka za to patrí všetkým obetavým a  zanietením učiteľom, ktorí sa deťom venujú a neľutujú vloženú námahu a úsilie. Odmenou im určite boli výkony podávané počas oboch dní v Poprade, ale videli sme aj vďaku a prejavenú radosť od  žiakov nasmerovanú k učiteľom.

Organizátori zo ZŠ Dostojevského rad v Poprade pripravili pre všetkých účastníkov vynikajúce podmienky. Na každom kroku bolo vidieť veľkú podporu, ktorú má ZŠ a gymnastika v meste Poprad od primátora Ing. Jozefa Švagerka, od riaditeľa ZŠ Mgr. Vladimíra Tobisa ale aj mnohých ďalších. M SR sa zúčatnil aj prezident SGF Mgr. Ján Novák, ktorý absolvoval veľa užitočných rozhovorov v snahe napomôcť rozvoju gymnastiky na základných školách prípadne v mestách, kde naše gymnastické kluby pracujú.