SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

2. kolo Slovenského pohára Jipast v ŠG žien, 22.-23.6.2018, Detva

žrebovanie pretekárok
nominácia rozhodkýň
úprava časového programu