SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Viera Kmotorková oslavuje životné jubileum

Viera Kmotorková, dlhoročná trénerka gymnastiky v Topoľčanoch, bývalá medzinárodná rozhodkyňa športovej gymnastiky, ktorá v minulosti pôsobila vo viacerých funkciách v SGF, bude 25. júna oslavovať významné životné jubileum, 70. rokov.

Vierka do ďalších rokov života Vám prajeme všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie a spokojnosť v kruhu najbližších.