SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

2. kolo Slovenského pohára Jipast v ŠG žien, Detva

Počas uplynulého víkendu klub športovej gymnastiky Detva usporiadal 2. kolo Slovenského pohára Jipast v športovej gymnastike žien . Počas dvoch súťažných dní sa predstavilo dohromady vo všetkých vekových kategóriách 106 pretekárok z 12 klubov.
Poďakovanie patrí organizátorovi súťaže, ktorý pripravil pre zúčastnené pretekárky veľmi dobré podmienky.