SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

11. Eurogym, 14.-20.7.2018, Liége/BEL

4 000 mladých gymnastov z 20 krajín z celej Európy sa stretne v belgickom meste Liége, kde sa od soboty bude konať Európsky gymnastický mládežnícky festival Eurogym. Účastníkmi podujatia sú gymnasti vo veku 12 - 18 rokov a počas týždňa absolvujú bohatý program plný nových podnetov na workshopoch, vystúpení na javiskách v meste, otvárací aj záverečný ceremoniál a vrcholom nepochybne bude Eurogym gala program.

Slovensko na Eurogyme budú reprezentovať 2 skupiny: Donaldgym Ludanice v počte 31 členov a KGŠ Slávia Trnava v počte 15 osôb. Vedúcim delegácie je prezident SGF Ján Novák. Naše skupiny sa predstavia so svojimi vystúpeniami na javiskách v meste a Donaldgym Ludanice aj v Eurogym Gala programe. 

O podujatí vás budeme priebežne informovať na facebookovej stránke SGF a GpV a tiež na web stránke SGF.