SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

100 rokov v gymnastike a s gymnastikou, 6.10.2018, Bratislava

Už túto sobotu, 6.10. 2018 sa bude konať v Bratislave Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 100 výročia založenia Česko – Slovenska, v rámci ktorého  oslávime spoločne Slovenská a Česká gymnastická federácia aj 100 spoločných rokov v gymnastike a s gymnastikou.
Tešíme sa veľkému záujmu prihlásených hostí, účasť bola potvrdená 7 medailistami a 22 účastníkmi Olympijských hier, niekoľkými medailistami z Majstrovstiev sveta a Európy.   Spolu je prihlásených 263 účastníkov.

Veríme, že spoločné stretnutie gymnastov, trénerov, funkcionárov a všetkých priaznivcov gymnastických športov bude príjemnou udalosťou, pri ktorej si zaspomíname na 100 spoločných rokov v gymnastike a s gymnastikou.


Pre plynulý priebeh registrácie a dodržanie časového programu Vám zasielame základné  informácie k podujatiu, ktoré Vás žiadame dodržať !


Dátum:            6.10.2018 

Miesto:            NH Gate One, Ambrušova 7, 821 04 Bratislava

Príchod účastníkov:            14,00 – 15,00

Prezentácia:            14,00 – 15,15

Slávnostné zhromaždenie:    15,30 – 17,30

Slávnostná večera:    19,00 – 22,00

Dress code:            Business formal


1. Parkovanie

- hradí SGF a ČGF pre všetkých pozvaných hostí

- pri odchode z akcie v sobotu môžete parkovanie ukončiť priamo v konferenčnej miestnosti podľa usmernenia organizátorov              

- pri odchode ubytovaných v NH Gate One v nedeľu parkovanie ukončíte na recepcii hotela predložením parkovacieho lístka (pri strate lístka si účastník hradí parkovné sám)


2. Sedenie v sále                                                                                                                                                    - pri slávnostnej časti je divadelné sedenie. Vyhradené sedenie je pre VIP hostí   

- v prvom rade - sedadlá budú označené menom (FIG, UEG, MŠVVaŠ, SOV, medailisti z OH a MS)  

- v druhom rade je vyhradené sedenie pre ostatných účastníkov OH

- v poslednom rade je vyhradené sedenie pre pracovníkov médií

- pre všetkých ostatných účastníkov je voľné sedenie

Žiadame všetkých účastníkov o včasné zaujatie miesta!

- pri slávnostnej večeri je sedenie voľné, vyhradené sú stoly pre VIP hostí, označené menovkami


3. Prestávka

- po skončení prvej časti (15.30 – 17.30 hod.) opustite, prosím, všetci konferenčnú miestnosť, personál hotela bude prestavovať miestnosť na slávnostnú večeru. Zdržovať sa môžete v priestoroch prízemia NH Gate One.


4. Občerstvenie, nápoje

- občerstvenie (káva, minerálka a pod.) budú k dispozícii pri príchode do hotela a v prestávke

- počas slávnostnej večere budú k dispozícii nealko nápoje, biele a červené víno. Pivo, prípadne iný alkohol si hradia účastníci.


5. Kultúrne vystúpenie

- v čase 20.00 – 20.30 (počas večere) sa uskutoční hudobné vystúpenie popredných umelcov Márie Čírovej a Roba Opatovského. Prosíme, aby ste počas vystúpenia zostali na svojich miestach a obmedzili diskusiu.


6. Úhrada účastníckeho poplatku, popr. večere

-tí, ktorí poplatok ešte neuhradili, bude tak možné urobiť pri príchode 


Tešíme sa na Vašu účasť !!!