SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Vzdelávanie trénerov II. a III. kvalifikačného stupňa

Dovoľte, 
aby sme Vás informovali o plánovaných vzdelávacích aktivitách organizovaných v rámci vzdelávacieho projektu Trénerská akadémia FTVŠ UK Bratislava.
Termíny vzdelávacieho programu pre získanie kvalifikácie tréner II. a III. kvalifikačného stupňa - všeobecná časť:
II. stupeň  –  1.časť:  30.11.18 - 2.12.18  a  2.časť plánovaná na február 2019 
III. stupeň – 1.časť:  22.11.18 – 25.11.18  a  2.časť 11.1.19 – 13.1.19

Záujemcov žiadame aby svoje záväzné prihlášky poslali na Se SGF najneskôr do:

II. stupeň do 20.11.2018 

III. stupeň do 10.11.2018

Viac informácií nájdete priamo na stránke trénerskej akadémie FTVŠ.