SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

3. kolo Slovenského pohára JIPAST v ŠG žien, 9.-10.11.2018, Trnava

Oznamujeme, že z dôvodu veľkého počtu prihlásených pretekárok na 3. kolo Slovenského pohára JIPAST v ŠG žien organizátor súťaže upravil časový program pretekov (viď príloha).
Žiadame, aby ste zmeny, ako aj nomináciu rozhodkýň a žrebovanie pretekárok zobrali na vedomie.