SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Nitra Aerobic Open, 24.11.2018, Nitra

Aj športový aerobik ukončil sezónu pretekmi pre mladšie vekové kategórie v Nitre. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 83 pretekárov zo 7 klubov Slovenska a Česka.