SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

OZNAM

Oznamujeme, že k 1.1.2019 boli na Se SGF prijaté do pracovného pomeru nové pracovníčky.

Mária Andrejkovičová, koordinátorka MG a ŠA, kontakt: andrejkovicova@sgf.sk
Jana Kollárová, organizačno-administratívna pracovníčka, zodpovedná  aj za registráciu, kontakt: kollarova@sgf.sk

K 31.12.2018 ukončila pracovný pomer na SGF Mgr. Art. Silvia Rohlíčková, ktorá mala na starosti modernú gymnastiku.