SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Seminár trénerov a rozhodkýň ŠG žien, 8. - 10.2.2019, Poprad

Sekcia ŠG žien pozýva všetkých trénerov a rozhodkyne na každoročný seminár, ktorý sa bude konať  8. - 10.2.2019 v Poprade na ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25.

Prihlášky zasielajte do 23.1.2019 !!!