SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Seminár trénerov a rozhodcov ŠG mužov, 26.-27.1.2019, Trenčín 

Sekcia športovej gymnastiky mužov pozýva všetkých záujemcov na seminár trénerov a rozhodcov športovej gymnastiky mužov, ktorý sa bude konať 26. - 27. januára 2019 v Trenčíne. 

Prihlášky zašlite najneskôr do 20.1.2019 !!!

Účasť na seminári je podmienkou predĺženie licencie trénera.