SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Seminár trénerov a rozhodcov ŠA, 16.2.2019, Bratislava

Sekcia ŠA pozýva všetkých záujemcov na každoročný seminár trénerov a rozhodcov športového aerobiku, ktorý sa bude konať 16.2.2019 na FTVŠ UK, Bratislava.
Termín potvrdenia účasti do 9.2.2019!