SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Vzdelávanie trénerov I. stupňa

Trénerská akadémia FTVŠ UK Bratislava ponúka pre trénerov gymnastických športov možnosť získania trénerskej kvalifikácie I.stupňa.
termíny:
15.-17.02.2019           všeobecná časť  (FTVŠ UK)
09.10.03.2019            špeciálna časť I.blok (FTVŠ UK) - gymnastická telocvičňa
30.-31.03.2019           špeciálna časť II.blok (FTVŠ UK) - gymnastická telocvičňa

Informácie ohľadne prihlášky nájdete na:


https://www.fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania/trenerska-akademia/