SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

WAG newsletter #43 

FIG zverejnila pre sekciu športovej gymnastiky ženy úpravy v pravidlách, viď newsletter #43