SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Nová publikácia pre športovú verejnosť

Informujeme odbornú verejnosť o vydaní publikácie "Odborná komunikácia v telesnej výchove a športe" autorov Květoslavy Perečinskej, Tibora Klačeka, Róberta Kandráča.

Elektornická verzia je dostupná v Univerzitnej knižnici Prešovskej univerzity- Digitálna knižnica-Fakulta športu PU. Priamy link: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Perecinska1

Učebnica je spracovaná pre telovýchovnú a športovú komunitu, pretože jazyk, ako komunikačný nástroj, ovplyvňuje efektivitu učenia v interakcii  tréner – športovec, cvičiteľ – cvičenec, učiteľ – žiak, študent, skvalitňuje organizáciu a riadenie športového procesu. Odporúčaná je aj pre média, nakoľko v širokom spoločenskom pôsobení  hrajú dôležitú úlohu pri správnom pomenovaní  pohybových činností a ich obsahu. V učebnici sa venuje pozornosť verbálnej komunikácii, formám písomných záznamov, grafickému, motografickému a digitálnemu záznamu a neverbálnej komunikácii v aerobiku. Autori podrobne popisujú s doložením obrázkov poradové cvičenia, cvičenia bez náradia a náčinia, akrobatické cvičenia, ktoré sú obsahom tréningového procesu v gymnastických športoch a tematických celkov v školskej telesnej a športovej výchove. V 7 kapitole sú spracované pojmy a termíny v trojjazyčnom názvosloví (slovensky, anglicky, rusky) športovej gymnastiky a športového aerobiku. V samostatnej, 8 kapitole záujemcovia si môžu rozšíriť vedomosti v slovenských a anglických názvoch z atletiky, basketbalu, crossfitu®, futbalu Zámerom odporúčanej učebnice je pomôcť trénerom, rozhodcom, funkcionárom, pracovníkom športových médií uplatňovať správne, odbornú komunikáciu v telovýchovnej a športovej praxi.