SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Zmluva o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti 2019

Zmluva o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti na rok 2019
Milí kolegovia, prinášam Vám Zmluvu o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti na rok 2019. Prosím nezabudnite zmluvu vyplniť, podpísať a originál doručiť na SGF. Pokiaľ nebudeme mať platnú zmluvu, nebudeme Vám môcť vyplatiť náhradu za stratu času. Ďakujem.