SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Seminár trénerov a rozhodkýň ŠG žien, 8.-10.2.2019, Poprad

Sekcia športovej gymnastiky žien v spolupráci s klubom ŠKŠG GY-TA Poprad v dňoch 8. - 10.2.2019 zorganizovala aj tento rok za účasti 38 účastníkov z 15 slovenských klubov každoročný Seminár pre trénerov a rozhodkyne.

Počas troch dní zaujímavých prednášok a praktických hodín v priestoroch školy ZŠ Dostojevského a v gymnastickej telocvični klubu GY-TA Poprad sa účastníci dozvedeli množstvo zaujímavých  informácií, ktoré by trénerom a rozhodkyniam mali byť nápomocnými v ich ďalšom tréningovom procese.  

Úvod seminára patril prezidentovi SGF Jánovi Novákovi, ktorý podal základné informácie o financovaní a činnosti SGF. Úlohou seminára okrem prezentácie dokumentov, ktorými sa sekcia v roku 2019 bude riadiť bolo ďalšie vzdelávanie trénerov v oblasti regenerácie športovcov, kde fyzioterapeuti David Líška spoločne  so Zdenkom Ďurišom  teoreticky a následne prakticky poukázali na dôležitosť spolupráce športovca s fyzioterapeutom v tréningovom procese. Prednášku o rozvoji flexibility gymnastiek s praktickými  ukážkami predniesla Adela Dimova, reprezentačná trénerka SR MG. Demonštrátorkami boli dievčatá z klubu KGŠ Slávia Trnava.

Členka sekcie žien Jana Luptáková predviedla s gymnastkami domáceho klubu všeobecné rozcvičenie pri hudbe, Lenka Lehotová zas možnosť využitia kĺzavých podložiek pri rozvoji kondičných schopností gymnastiek. 

Posledný deň patril reprezentačnej trénerke Kataríne Krekáňovej, ktorá zúčastneným trénerom poukázala na dôležitosť plánovania športovej prípravy gymnastiek a s demonštrátorkou Nelou Ostrihoňovou, ktorú mali tréneri možnosť vidieť na seminári už tretím rokom ako napreduje pri správnom vedení tréningového procesu. Zároveň názorne s praktickými ukážkami poukázala na techniku a metodiku nácviku správneho držania tela  pri základných cvičebných tvaroch.


Veríme, že pestrosť a vysoká odbornosť prednášateľov prispeli k obohateniu vedomostí zúčastnených trénerov a rozhodkýň, motivovali zúčastnených v ich ďalšej trénerskej a rozhodcovskej práci.


Poďakovanie patrí Sekcii žien ako aj organizujúcemu klubu ŠKŠG GY-TA Poprad za vytvorenie podmienok a plynulý priebeh seminára.