SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Prvé sústredenie reprezentačných úsekov junioriek a senioriek v športovom aerobiku, 8. - 10.2.2019, Bratislava

V dňoch 8.-10.02. 2019 sa v priestoroch FTVŠ UK Bratislava uskutočnilo prvé tohtoročné sústredenie reprezentačných úsekov junioriek a senioriek v športovom aerobiku. Z pôvodne pozvaných 12 členiek sa pre chorobu či zranenie ospravedlnili 3 pretekárky. Cieľom sústredenia bola kontrola výkonnosti a celkovej technickej pripravenosti pred súťažami. Prvá medzinárodná konfrontácia totiž dievčatá čaká už o tri týždne na Czech Aerobic Open v Prahe.