SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

1.kolo Slovenského pohára Jipast v športovom aerobiku žiackych katégórií

1. kolo Slovenského pohára JIPAST usporiadava  v Trnave 23.2.2019 klub  KGŠ Slávia z poverenie SGF.
Štartovnú listinu nájdete nižšie.