SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Oddiel modernej gymnastiky ŠK ŠOG Nitra získal medzinárodnú licenciu FIG na organizáciu súťaže Vianočná Nitra 2019!

V dňoch 21.-24.11.2019 organizuje Oddiel modernej gymnastiky ŠK ŠOG Nitra tri významné súťaže modernej gymnastiky v Mestskej hale v Nitre:

1. ročník FIG Christmas Nitra 2019 

20. ročník medzinárodnej pohárovej súťaže Vianočná Nitra 2019

Majstrovstvá Slovenska spoločných skladieb, dvojíc a trojíc v modernej gymnastike 2019. 


Súťaž FIG Christmas Nitra 2019 podlieha prísnym organizačným, technickým a etickým kritériám stanoveným medzinárodnou inštitúciou FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE. Po splnení všetkých náležitostí a podmienok bola Slovenskej gymnastickej federácii, ktorá je oficiálnym žiadateľom licencie, dňa 19.3. 2019 komisiou FIG pridelená licencia. Podujatie takéhoto rozsahu a významu sa bude konať v Nitre po prvýkrát. 

20. ročník Vianočnej Nitry je pre nás dôležitý z historického hľadiska, pretože ide o jubilejný ročník, na ktorý pozývame osobnosti slovenskej modernej gymnastiky. 

Majstrovstvá Slovenska v MG v spoločných skladbách sa v Nitre konajú po prvýkrát a k ich organizácii bol Športový klub ŠOG nominovaný vedením SGF na základe úspešne organizovaných súťaží v minulom roku – Vianočná Nitra a Pribinov pohár.