SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Dňa 23.3.2019 sa konalo Valné zhromaždenie Slovenskej gymnastickej federácie v Bratislave, na ktorom bola za predsedníčku sekcie modernej gymnastiky zvolená Hana Kiková. 

Dňa 23.3.2019 sa konalo Valné zhromaždenie Slovenskej gymnastickej federácie v Bratislave, na ktorom bola za predsedníčku sekcie modernej gymnastiky zvolená Hana Kiková. 

Po skončení Športového gymnázia pokračovala v štúdiu na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde ukončila magisterské a doktorandské štúdium 2. a 3. stupňa. Počas vysokoškolských štúdií (2009 – 2015) pôsobila ako trénerka, rozhodkyňa a asistentka hlavnej trénerky Športového klubu ŠOG v Nitre. Podieľala sa na plánovaní a organizácii národných a medzinárodných športových podujatí, formulovaní komunikačných aktivít, príprave a distribúcie propagačných materiálov. 

V rokoch 2015 – 2017 pracovala ako projektový manažér pre marketingovú a komunikačnú agentúru Renaco s.r.o. Slovakia.

V rokoch 2017 – 2019 zastávala pozíciu manažérky klubu Estienne Rhythmic Gymnastics Canada v Toronte, kde pracovala pod vedením zakladateľky kanadskej modernej gymnastiky Evelyn Koop. Od roku 2018 je prezidentkou dvoch medzinárodných súťaží KOOP CUP a FIG COOP CUP organizovaných klubom modernej gymnastiky Kalev Estienne v Toronte. 

Má trénerskú a rozhodcovskú kvalifikáciu. Medzi jej koníčky patrí digitálny design, cestovanie a vzdelávanie.

Hane prajeme veľa úspechov. Veríme, že sa jej podarí tento krásny a náročný šport profesionálne rozvíjať a slovenskú modernú gymnastiku spopularizovať nielen doma, ale i v zahraničí.