SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

1.kolo Slovenského pohára JIPAST v ŠG mužov, 7.4.2019, Prievidza

Úprava časového programu 1. kolo Slovenského pohára JIPAST - 7.4.2019, Prievidza
   8.00 -  8.45   Príchod a prezentácia pretekárov
   9.00 -  9.30   Technická porada trénerov a rozhodcov
   8.00 -  9.30   Rozcvičenie všetkých pretekárov (najm.ž., ml.ž., st.ž.)
   9.45 -  9.55   Nástup všetkých pretekárov, otvorenie pretekov
10.00 - 13.00  Preteky najm.ž., ml. ž., st. ž.
13.30 - 14.00  Vyhlásenie výsledkov

nominácia rozhodcov a žrebovanie pretekárov v prílohe nižšie