SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

1. oblastné kolá v Slovenskom pohári JIPAST v kategórii C

V sobotu 13.4.2019 sa konali 3 oblastné kolá v kategórii C, v Trnave ( oblasť Bratislava a západ), v Žiline ( oblasť Stred) a v Liptovskom Mikuláši ( oblasť Sever a východ). Spolu sa na súťažiach predstavilo 317 pretekárok z 21 klubov. 

Slovensko je v kategórii C rozdelené na 3 oblasti v ktorých sa konajú oblastné kolá z ktorých sa postupuje podľa postupového kľúča na celoslovenské kolo. Táto situácia vznikla vďaka vysokému počtu pretekárok, ktorý sme už na jednej súťaži nevedeli organizačne zvládnuť. V oblastných kolách tak súťažia deti, ktoré zvládnu obsahovú náplň súťaže vrátane najmladších pretekárok v kategórii slniečok. Z oblastného kola sa vždy postupuje na Slovenský pohár, v tomto prípade sa preteky budú konať 18.5.2019 v Handlovej. 

Veľmi nás teší vysoký počet pretekárok aj rozširujúci sa počet klubov zapojených do súťaže. V tomto roku sme po prvýkrát využili nový registračný web portál na prihlasovanie na preteky, ktorý sa veľmi osvedčil a kluby aj organizátori mali oveľa jednoduchšiu prípravu na súťaže. Veľkou výhodou je vkladanie hudby do systému, čím predídeme neustálym problémom pri púšťaní hudby priamo na súťaži.

Všetky 3 kolá mali hladký priebeh a boli zorganizované na vysokej úrovni, za čo patrí poďakovanie organizátorom: KGŠ Slávia Trnava, KŠG Liptovský Mikuláš a Klub gymnastika a fitnes Žilina. 

Za poháre a medaily ďakujeme firme JIPAST.