SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Školenie trénerov I. stupňa, všeobecná časť

Katedra telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici organizuje škoelnie trénerov I. stupňa, všeobecnú časť v termíne 27.-28.4.2019.

Všetci tréneri, ktorí sa chcú zúčastniť školenia trénerov gymnastiky pre všetkých - špeciálna časť v júni a v septembri musia tiež absolvovať všeobecnú časť na niektorej z vysokých škôl, ktoré ako jediné majú oprávnenie všeobecnú časť školiť. 

Cena školenia je 45,-EUR a tu je link, kde nájdete prilášku: https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trenerske-vzdelavacie-centrum/aktualne-skolenia/