SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Sústredenie reprezentačného úseku AG1 v ŠA, Nitra

Reprezentačného sústredenia starších žiačok v športovom aerobiku sa zúčastnili pozvané pretekárky pod vedením zodpovednej trénerky Kariny Danielovej.

Prvý deň sústredenia bol venovaný hlavne koordinačným schopnostiam (rytmická, kinesteticko - diferenciačná, rovnováhová a orientačná schopnosť) a kompenzačným cvičeniam. Druhý a tretí deň boli zamerané na cvičebné tvary a poobedná časť bola zameraná na  súťažné zostavy. Prebehla kontrola kompozície zostáv, doladilo sa technické a celkové predvedenie.  Správu nájdete nižšie.