SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Reprezentačné sústredenie, 25. - 28.4.2019, Trenčín

Počas uplynulého týždňa sa konalo v Trenčíne plánované sústredenie výberu žiakov a juniorov športovej gymnastiky mužov. Pod vedením reprezentačného trénera Petra Krištofa sa ho zúčastnilo 26 gymnastov z 5 domácich klubov.

Hodnotí reprezentačný tréner Peter Krištof:

Sústredenie začínalo podľa plánu vo štvrtok 25. 4. 2019 o 15.00 hod a skončilo v nedeľu obedom. Tréningy boli zamerané na zdokonaľovanie jednotlivých CT, starší aj väzieb, prípravných cvičení podľa vekovej kategórie, nácvik nových CT, uvoľňovacie cvičenia, pokus o balet /bohužiaľ v tomto sme veľmi zaostalí/, posilňovacie cvičenia a nácvik nových skokov. 

Všetci pretekári aj tréneri sa veľmi intenzívne zapájali do tréningového procesu, za čo im patrí veľké poďakovanie. Svedčí o tom aj veľa krvavých mozoľov.  

V sobotu nás navštívil vo svojom voľnom čase aj medzinárodný rozhodca Tibor Bohňa, ktorý veľmi prispel k tréningovému procesu svojimi skúsenosťami a pomocou.