SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Tituly majstrov Slovenska v TEAMGYME do Pezinku

V sobotu,  4.mája 2019 sa konali v Bratislave Majstrovstvá Slovenska družstiev žiačok a junioriek v TEAMGYME.

Klub Gymnastická akadémia Bratislava z poverenia Slovenskej gymnastickej federácie usporiadal túto sobotu (4.5.2019) Majstrovstvá Slovenska družstiev žiačok a junioriek v súťaži TEAMGYM. 

Za účasti 5 žiackych a 3 juniorských družstiev z 5 klubov - Happy Gym Pezinok, RTVŠ Mix Spišská Nová Ves, KGŠ Slávia Trnava, TJ Sokol Vrútky a GK Závažná Poruba ) mali diváci možnosť vidieť pekné výkony jednotlivých tímov.

V oboch kategóriách na najvyšších stupienkoch s výrazným bodovým náskokom stáli pretekárky z družstva klubu Happy Gym Pezinok. V kategórii žiačok na 2. mieste sa umiestnilo družstvo z klubu KGŠ Slávia Trnava, tretia priečka opäť patrila klubu Happy Gym Pezinok B.

V juniorskej kategórii na 2. mieste sa umiestnilo družstvo z klubu TJ Sokol Vrútky, na treťom mieste dievčatá z KGŠ Slávia Trnava.

Družstvá umiestnené na 1. - 3. mieste získali pohár, diplom a každá pretekárka aj medailu. Všetky zúčastnené pretekárky dostali aj upomienkové tašky organizátora. 

Usporiadateľ zabezpečil plynulý priebeh pretekov bez komplikácii, rozhodovanie bolo plynulé a bezproblémové pod vedením hlavnej rozhodkyne Zuzany Marušiakovej.