SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

OZNAM -  otváranie športových tried na ZŠ Ostredková, Bratislava

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti prihlásenia Vašich detí do novootvorených športových tried základnej školy na Ostredkovej ulici v Bratislave, ktorá v školskom roku 2019-2020 novo otvára triedy pre športovo nadané deti 5. a 6. ročníka základnej školy.

Deti majú jedinečnú príležitosť rozvíjať svoj športový talent za mimoriadne výhodných podmienok

- športovú činnosť na škole vedú špičkoví diplomovaní profesionálni tréneri 

- deti majú možnosť trénovať plnohodnotne podľa potrieb

- škola finančne prispieva na športové tréningy a deti tak majú možnosť trénovať za veľmi výhodných finančných podmienok

- škola zabezpečuje dopravu detí z tréningu do školy a opäť na tréning

- klub finančne prispieva žiakom školy na účasť na pretekoch a sústredeniach

Pre vrcholovú športovú gymnastiku je navštevovanie športovej školy nevyhnutnou podmienkou zvyšovanie športovej výkonnosti a následne možnosť  dosahovať výborné športové výsledky na Slovensku a na medzinárodnom poli.

Naši úspešní reprezentanti a absolventi športovej školy na Ostredkovej ulici v Bratislave

z radov gymnastov: JUDr. Martin Modlitba, MUDR. Andrea Martonová, Samuel Piasecký, Barbora Mokošová, Slávko Michňák...

Dominik Hrbatý (tenis), Veronika Zuzulová (slalom), Matej Beňuš (vodný slalom), Jaroslav Janus (hokej)...

V prípade záujmu je potrebné prihlásenie najneskôr do 20.5.2019.

Vaše otázky Vám zodpovedia tréneri klubu Slávia UK Bratislava emailom: info@gymslaviauk.sk, prípadne osobne na osobnom stretnutí.


Link na školu: https://www.sportschool.sk/