SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Sústredenie gymnastov v Olympic Sport Park, 1.-5.5.2019, Gyor

Počas uplynulého týždňa sa už po tretíkrát v tomto roku stretli na spoločnej príprave výber žiakov a juniorov a Barbora Mokošová. Spoločná príprava na vrcholné podujatia v tomto roku (MSJ, EYOF, SLU, MS) a príprava na budúcoročné MEJ a EYOF 2021 na zahraničnom sústredení v Gyori určite splnila účel. 

Výborné podmienky, zodpovedný prístup všetkých účastníkov a ich odhodlanie tvrdo na sebe pracovať a zlepšovať sa pomohli k naplneniu cieľov, s ktorými reprezentácia SGF a SVK na sústredenie cestovala.

Sústredenia pod vedením trénera Martina Zvala sa zúčastnili:

Matej Nemčovič - Slávia UK Bratislava

Oliver Kasala - GK Pavlo Trenčín

Partik Pavlíček  - GK Pavlo Trenčín

Peter Vidricko - Gymnastik Košice

Barbora Mokošová - Slávia UK Bratislava


FOTO vyhotovil pan Kasala